Brzdené prívesy

 

Brzdené prívesy kategórie O2

 

Naša spoločnosť je výrobcom brzdených prívesov kategórie O2 jedno a dvojnápravových .

 

 

 

Brzdené prívesy kategórie O3 a O4

 

Naša spoločnosť vyrába a montuje všetky druhy nadstavieb na prívesy kategórie O3 a O4.