O firme

 

O firme

 

Spoločnosť SONEZ KOVOKAR spol.s r.o., Komárňanská cesta 3, 940 001 Nové Zámky, bola založená  v roku 1997.

 

Zaoberáme sa  výrobou nadstavieb na všetky podvozky nákladných a úžitkových vozidiel, prívesov a návesov ako aj výrobou prívesov kategórie O2.

 

V spoločnosti uplatňujeme individuálny prístup k požiadavkám zákazníkov, technickému riešeniu nadstavieb s prihliadnutím na prepravovaný tovar, spôsob nakládky a vykládky tovaru a ďalších parametrov súvisiacich s konečným využitím vozidla. Po zhodnotení týchto údajov zákazníkovi navrhneme typ nadstavby, jej optimálne parametre a doplnkové vybavenie. Každý zákazník má možnosť oboznámiť sa v priamom kontakte s výrobou a kvalitou vykonávaných prác. Spoločnosť zabezpečuje opravy predmetných nadstavieb v prípade havárie resp. iného poškodenia. Naše výrobky majú osvedčenie Ministerstva dopravy Slovenskej Republiky.

 

Kvalita našich výrobkov a služieb je zaručená systémom kvality ISO 9001 : 2000

 

Cieľom spoločnosti je zabezpečovať kvalitu našich výrobkov, ich inováciu a tak v plnej miere uspokojovať nároky a požiadavky našich zákazníkov.

 

Naša spoločnosť je otvorená pre každého zákazníka a tešíme sa na spoluprácu s Vami.